Câu hỏi phỏng vấn ngành Kiểm toán

Câu 1. Giữa niên độ doanh nghiệp có được thay đổi phương pháp tính giá hàng tồn kho không?

Câu 2. Khoản mục nào trên báo cáo tài chính được xem xét là trọng yếu dựa trên định tính hơn là định lượng (có cả số lượng lẫn chất, nhưng chất được xem trọng hơn)

Câu 3. Trường hợp nào thì phải hồi tố, trường hợp nào thì không?

Câu 4. Nếu được cả offer A and B, lựa chọn của bạn là gì.

Việc làm mới nhất

Truy cập trang thành viên của VNJOBSEEK.COMTìm việc làm, ứng viên tìm việc làmTìm người, tìm nhân viên giỏi